Side 3        Tilbage til start        Sideindhold        Næste side


Langs Flade Sø er der et dige som skal beskytte mod havet og en afvandingskanal, der afvander Ørum og Roddenbjerg søer.